Literatúra a informačné zdroje

Pri poskytovaní našich služieb a tvorbe nášho webu vychádzame najmä z kvalitnej literatúry a dôveryhodných informačných zdrojov.

Pozrite si literatúru z našej vlastnej knižnice:
odborná literatúra

vysokoškolské učebnice, monografie, odborné slovníky, ďalšie knihy od odborníkov…

náučno-populárna literatúra,

  • knihy odborníkov pre laickú verejnosť

alternatívna medicína

  • knihy od lekárov, odborníkov, liečiteľov…sú zdrojom niektorých informácií kompatibilných s odbornou literatúrou, ako aj informácií pre orientáciu v tejto oblasti

Poznámka: toto členenie je subjektívneho charakteru

Zoznam niektorých internetových zdrojov: