Služby pre etikety, zdravotné a výživové tvrdenia

Etikety pre potraviny, výživové doplnky, bylinné prípravky, zdravotné a výživové tvrdenia
Etikety pre potraviny, výživové doplnky, bylinné prípravky, zdravotné a výživové tvrdenia

Legislatívne predpisy v oblasti označovania potravín (etikety), zdravotných a výživových tvrdení ukladajú povinnosť výrobcom a distribútorom (predajcom) a ďalším organizáciám pri každej komerčnej aktivite súvisiacich s potravinami a výživovými doplnkami dodržiavať ustanovenia týchto nariadení (prečítajte si základné a ďalšie informácie o problematike).

Aplikácia týchto nariadení v praxi nie je jednoduchá, pretože si vyžaduje podrobne sa zaoberať týmito nariadeniami ako aj spolusúvisiacimi predpismi, všeobecne aj problematikou výživy a ďalšími potrebnými informačnými a odbornými zdrojmi.

Využite naše služby pre váš predaj potravín, výživových doplnkov a bylinných produktov, pomôžeme vám aplikovať tieto nariadenia a ušetriť váš drahocenný čas!

Pre vašu spoločnosť spracujeme odporúčania v zmysle legislatívy o označovaní potravín, zdravotných a výživových tvrdeniach:

 • Vytvoríme alebo upravíme etikety pre vaše produkty
 • Východiskom budú vaše texty o potravinách a výživových doplnkoch, ktoré nám dodáte alebo na ktoré nám zašlete odkaz na vašich web stránkach
 • výstižnými formuláciami vás budeme informovať o textoch, ktoré nie sú v súlade s legislatívou
  toto je jedna z podstatných vecí, ktoré je potrebné spracovať, aby vaše informácie neboli podnetom pre pokutu pri kontrole kontrolným orgánom, ktoré môžu dosiahnuť 100 -50 000 Eur, podľa situácie
 • Podľa okolností vám odporučíme zdravotné a výživové tvrdenia, ktoré sú v súlade s legislatívou
  nie je nevyhnutné potrebné vždy  všetky tvrdenia vymazať kvôli novej legislatíve, často stačí upraviť ich znenie!
 • Pomôžeme vám v zmysle legislatívy o zdravotných a výživových tvrdeniach zhodnotiť taktiež obsahové (textové, grafické) znenia vašich web stránok
 • Máme snahu aplikovať naše odporúčania v kontexte vašich údajov, čo vám umožní v maximálnej miere vzhľadom na situáciu použiť vaše existujúce texty a iné údaje
 • Dlhodobo sa zaoberáme problematikou výživy, ako aj priebežne sledujeme stav legislatívy, ktorý sa mení, najmä v zmysle pribúdajúcich povolených a zamietnutých zdravotných tvrdení. Sme pripravení vám poskytovať aj služby, ktoré vám pomôžu aktualizovať vaše údaje podľa meniacej sa legislatívy.
 • Odporúčania pre vaše produkty spracujeme  v elektronickej podobe, s farebným vyznačením odporúčaní, čo zvyšuje prehľadnosť spracovaných textov pre Vás.

Cenovú ponuku vám spracujeme a zašleme keď budeme poznať  vaše konkrétne požiadavky.

Zapracovaním legislatívy o zdravotných a výživových tvrdeniach môžete získať náskok pred konkurenciou a vyhnúť sa prípadným pokutám pri kontrolách!

Napíšte nám!

Zavolajte nám alebo sa kontaktuje s nami emailom, radi vám odpovieme na Vaše prípadné otázky, navrhneme vám konkrétny postup pre Vašu spoločnosť

Zdravotné a výživové tvrdenia  – ako na to (Power point prezentácia, zašleme na vyžiadanie)
Etikety, zdravotné a výživové a tvrdenia- základné informácie
Zdravotné a výživové a tvrdenia – zaujímavosti
Voda neznižuje riziko dehydratácie…?

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ing. Vladimír Niederland,