Absolvované vzdelanie a použitá literatúra

Použitá literatúra  a informačné pramene