Produkty, služby a prednášky

 • Externý odborný asistent pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici
  – prednášky * Výživa a dietetika* pre študentov vybraných špecializácií v dennom aj večernom štúdiu
  – šk. rok 2022/2023, plánovaný šk. rok 2023/2024
  – štúdium výživy v oboch semestroch bolo zakončené r. 2023 semestrálnou prácou a testom

 • Nutričný jedálniček pre Vaše zdravie
  júl 2021 – doteraz
 • Lektorovanie o Výživa a zdravie na Univerzite tretieho veku TU Zvolen: 2018-2019
 • Prednášky o výžive a zdraví
  – desiatky prednášok pre jednotlivcov aj firmy, 2008-súčasnosť:
  • Pre spoločnosti BOZPO, s.r.o. Prievidza, Kluby zdravia B.Bystrica, Projekt zdravia, s.r.o. Bratislava, Klub seniorov B.Bystrica, Gymnázium J.G.Tajovského, v rámci projektu We love eating (podrobnosti uvedené nižšie) a ďalšie
  • Príklady prednášok (spolu realizovaných viac ako 60 prednášok)
   • Anti-aging s výživou (B.Bystrica, Bratislava)
   • Benefity a riziká mäsitej stravy
   • Prirodzená a riadená detoxikácia
   • Etikety na potravinách
   • Pre zdravšiu a krajšiu pokožku
   • Výživa pre optimálne trávenie
    … a viaceré ďalšie
 • Služby výživové a zdravotné tvrdenia (2014-…)