Výživa pre zdravie človeka, skriptá

Vysokoškolské skriptá

📗VÝŽIVA PRE ZDRAVIE ČLOVEKA – časť I 📗

moje prvé vysokoškolské skriptá
sa dostali od tlačiarenských strojov do zoznamu publikácií knižnice Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava v apríli tohto roku.

🍎Vysokoškolské skriptá Výživa pre zdravie človeka, časť 1- základné pojmy, makroživiny. energetické hodnoty potravín sú určené pre študentov denného aj externého štúdia Slovenskej zdravotníckej univerzity najmä v odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a laboratórne metódy.

🥕Skriptá popisujú základné pojmy z oblasti výživy, o makroživinách/makronutrientoch – bielkoviny, tuky, sacharidy, ich vlastnostiach, metabolizme, potravinových zdrojoch. Zvlášť je venovaná pozornosť klinickému významu týchto nutrientov aj so základným odporučeniami, ako sa ich negatívnemu pôsobeniu vyhnúť, v popredí civilizačných ochorení.

🫘Skriptá vytvárajú základný ale dostatočný široký rámec poznatkov z výživy v oblasti makronutrientov a energetických hodnôt potravín, ktorý budú môcť študenti využiť v praxi ako súčasť medicínskych tímov ako aj v osobnom živote, v ktorom je nevyhnuté zvlášť u zdravotníckych pracovníkov si udržiavať dobré zdravie

🔸Ďakujem vedeniu Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici Slovenskej zdravotníckej univerzity, že mi umožnilo aj touto formou sa podeliť o svoje poznatky a skúsenosti z výživy so študentmi. Ako moja prvotina tohto druhu ma písanie skrípt napokon stála relatívne dosť úsilia, ale skriptá som písal s radosťou a s presvedčením, že poznatky a skúsenosti z výživy nájdu svojho správneho adresáta.

🔸Pri tomto úsilí mi pomáhali, za čo im zvlášť ďakujem, moje dve recenzentky, pani Ing. Eva Hybenová, PhD. z Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a pani MUDr. Viera Stančíková, všeobecná lekárka pre dospelých, Allumed, Banská Bystrica.
Obidve recenzentky mi pomohli svojim asertívnym prístupom a hlbokými odbornými vedomosťami k vylepšeniu textov skrípt po odbornej ako aj po štylistickej stránke.

✅Napriek tomu, že skriptá z pochopiteľných dôvodov obsahujú viac odborných textov, sú v nich uvedené aj viaceré praktické informácie, ktoré sa môžu zísť aj záujemcom, ktorý na Fakulte neštudujú.

Skriptá iba v cene 5 Eur (😊) si môžete zakúpiť priamo v knižnici Fakulty zdravotníctva Banská Bystrica, Sládkovičova 21, Banská Bystrica.

**

#zdravie
#výživa
#skriptá

Podobné články / príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *